Het is al weer even geleden en gezien de ontwikkelingen tijd om u als dorpsbewoner even weer te informeren over de stand van zaken van de nieuwe dorpsorganisatie Exloo.
Wij hebben u met onze brieven van 6 oktober 2015 en 20 januari 2016 eerder geïnformeerd dat alle aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen en dorpsorganisaties uit Exloo zich positief hebben uitgesproken voor een nieuwe, bredere en krachtige dorpsorganisatie. Door de initiatiefnemers is een model ontwikkeld.

Even een korte terugblik
Initiatiefnemers:
o Exloo Vooruit
o Dorpsbelangen Exloo
o Ondernemersvereniging Exloo

Doel:
Exloo sterker maken met een goede dorpsorganisatie voor inwoner, ondernemer, leefbaarheid, recreatie en een brede en goede gesprekspartner voor de gemeente. De initiatiefnemers hebben een dynamisch organisatiemodel gemaakt met bijbehorende randvoorwaarden.

Model:

 



- De groepen(bladen) aan de bloem worden gevuld met themagroepen (onder Maatschappij en Activiteiten vallen bvb. buurtverenigingen, dorpshuis, als ook oa. de Dorpsfeestcommissie en Dorpsbelangen Exloo)
- Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 personen, met een algemeen lid PR en Communicatie.
- Het Dagelijks Bestuur verzorgd de dagelijkse gang van zaken onder mandaat van het Algemeen Bestuur.
- Mandaat wordt vastgelegd in een mandaatbesluit.
- Het Algemeen Bestuur vergadert maximaal 6-8 keer per jaar of wordt ingeroepen bij belangrijke beslissingen.
- Een en ander wordt vastgelegd in Statuten. Wat is er tot heden gebeurd
- De website www.exloo.info van de ondernemersvereniging, met diverse informatie over Exloo en omgeving, zal worden ingezet door de nieuwe dorpsorganisatie en wordt aangepast aan de huidige tijd. Er is een enthousiaste groep webbeheerders gevormd, die ook nieuwe communicatiekanalen onderzoeken.
- Er is een doorlichting /inventarisatie gemaakt van de bewonersopbouw van Exloo.
- Begonnen is met het vragen van mensen om mee te doen in de verschillende groepen(blaadjes) Met diverse mensen zijn reeds gesprekken gevoerd.
- Er wordt gewerkt aan een uitwerking voor het dagelijks bestuur.
- De stichting “waar een wil is,,,” heeft aangegeven aan te sluiten voor de groep Zorg.
- De eerste mensen hebben zich gemeld voor de groep Sport en Cultuur.
- Ondernemersvereniging, Exloo Vooruit en Dorpsbelangen leveren vertegenwoordigers

Initiatieven en plannen
Bij de enthousiaste groep vertegenwoordigers zijn al diverse ideeën gevormd om gezamenlijk aan de slag te gaan om de leefbaarheid in Exloo te vergroten en om voorzieningen te behouden/uit te breiden.Onder anderen:

  • multifunctioneel plein voor extra parkeerruimte, skeeler-/wielerbaan, ijsbaan, carbid knallen..
  • de skeelerbaan te verplaatsen dichter bij het dorpshuis en aanvullen met een pannakooi |
  • gecombineerde activiteiten sport en zorg
  • uitbreiding allerlei culturele activiteiten

Subsidies

Voor verschillende nieuwe ideeën en plannen is subsidie beschikbaar, te weten: provinciaal Vitaal platte land, Europees LEADER en vele kleinere gerichte fondsen. Dit kunnen we toch niet aan ons voorbij laten gaan.

Start nieuwe dorpsorganisatie

Het streven is dat na de grote vakantie de nieuwe dorpsorganisatie van start kan gaan. Laten we samen de schouders er onder zetten en onze sieraad van Drenthe versterken. Met vriendelijke groeten, De gezamenlijke besturen Exloo Vooruit, Ondernemersvereniging Exloo & Dorpsbelangen Exloo.
 


 

Al een aantal jaren leeft er binnen Exloo het gevoel dat er veel verkeer gebruik maakt van onze doorgaande wegen, zonder bestemmingsverkeer te zijn. Er wordt geklaagd over geluidsoverlast, trillingen, en snelheden door de bebouwde kom. Onze veiligheid en dat van onze kinderen komt in het geding en slapeloze nachten gaan ten koste van onze levensvreugde. Er wordt niet alleen door bewoners van de Hoofdstraat geklaagd, maar ook bewoners aan aangrenzende straten ondervinden grote hinder. Daaro m heeft St. Exloo Vooruit een aantal mensen bij elkaar gebracht om te brainstormen over hoe om te gaan met de problemen die er nu zijn.
Er is daarom een enquête gehouden om zo ons een beeld te geven wat er in Exloo speelt. 
De "Werkgroep Verkeer" zal via deze website en via de Boerhoorn u op de hoogte gehouden van de voortgang.
Heeft u ideeën/suggesties, lever deze dan aan bij de werkgroep, ze zijn van harte welkom. U kunt dit doen via 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze site is mede mogelijk gemaakt door:

sponsor veenstedesponsor schutrupssponsor rabologo novaitsponsor wijnholds